Teme de cercetare

Lucrarile de cercetare pot fi consultate la sediul IEN, pe baza de solicitare scrisa transmisa la : inst.ec.nat@gmail.com

 

Programul de cercetare al Institutului de Economie Naţională

 

- in anul 2015

Programul de cercetare a fost elaborat în conformitate cu domeniile strategice şi direcţiile prioritare incluse în "Strategia cercetării ştiinţifice în Academia Română 2014-2020" Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu) si a fost aprobat de Academia Romana in decembrie 2014

 

Coordonarea unui program fundamental sau prioritar al Academiei Române sau INCE

6.1. Direcţii ale dezvoltării economice durabile a României. Modele, scenarii, evaluări (Zaman Gh. si Vasile V.)

6.3 Capitalul uman. Dezvoltarea economică bazată pe cunoaştere, inovare şi inteligenţă (Sandu S)

Teme de cercetare înscrise într-un program fundamental sau prioritar al Academiei Române sau INCE

6.1.1 Analiza comparativa internationala a nivelului si tendintelor indicatorilor dezvoltarii durabile, in Romania si alte state.Provocari ale  Strategiei UE 2020 (coordonator: Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, m.c. AR)

6.1.2 Reforme sociale durabile. Reforma in sanatate din România - incotro? Provocari din perspectiva resurselor umane si financiare (coordonator: Prof. univ. dr. Valentina Vasile)

6.1.3 Analiza efectelor variabilelor fiscal-bugetare asupra cresterii economice in Romania (autor:  Dr. Marius Surugiu)

6.1.4.Obiective si tendinte privind productivitatea resurselor din Romania in contextul cerintelor dezvoltării durabile (autor:  Dr. Simona Frone)

6.2.1 Dezvoltarea durabilă a resurselor forestiere în România. Modele, scenarii şi evaluări (continuare tema 2014) (coordonator: Dr.Victor Platon)

6.3.2 NEET. Provocari pentru valorificarea capitalul uman din Romania(coordonator: Prof.univ.dr. Valentina Vasile)

6.3.3 Politica salariala din Romania, in context comparativ european - caracteristici, implicatii, tendinte(coordonator: Dr. Raluca Mazilescu)

6.3.4 Factori si mecanisme de crestere a inovativitatii firmelor romanesti in context european(coordonator: Dr. Steliana Sandu)

6.3.5 Locul României în Aria Europeană a Cercetării. Provocări şi implicaţii ale exerciţiului financiar 2014-2020 (coordonator:  Dr.Andreea-Clara Munteanu)

6.3.6 Ocupare si somaj- necesitatea unor noi abordari institutional/organizationale inovative la nivelul regiunilor dezvoltate si al celor in curs de dezvoltare din tarile UE-28. Oportunitati si provocari pentru Romania (autor:  Cornelia Dumitru)

6.8.2 Inegalitatile teritoriale si cresterea economica in Romania. O abordare multi-factoriala (coordonator:  Prof.univ.dr. Zizi Goschin)

6.8.3 Cresterea competitivitatii economice si specializare inteligenta, la nivel regional in Romania (coordonator:  Dr. Daniela Antonescu)

6.11.1 Progresul economic al României in serii statistice 1860-2010; continuare din anul 2013: (coordonator:  Prof univ dr Victor Axenciuc, MOAR)

6.11.2 Dezvoltarea umana in Romania in perioada 1899-1999 (coordonator:  Dr Florin Marius Pavelescu)

6.11.3 Contribuţia minorităţilor naţionale la dezvoltarea economică a României (continuare din 2013, partea a doua, minorităţile de la L la Z) (coordonator:  Prof.univ.dr.Emilian M. Dobrescu)

6.22.5 Revista Română de Economie / Romanian Journal of Economics, 2 apariţii/an, (coordonatori: Prof. dr. Gh. Zaman, MCA, Dr. Valentina Vasile, Dr. Valeriu Ioan-Franc , Dr. Steliana Sandu)

 

 

- in anul 2014

Coordonarea unui program fundamental sau prioritar al Academiei Române sau INCE

6.1. Direcţii ale dezvoltării economice durabile a României. Modele, scenarii, evaluări (Zaman Gh. si Vasile V.)

6.3 Capitalul uman. Dezvoltarea economică bazată pe cunoaştere, inovare şi inteligenţă (Sandu S)

6.4 Analiza dinamicii economiei naţionale. Direcţii de îmbunătăţire a structurilor economice în condiţiile creşterii competitivităţii (Ioan-Franc, V)

6.11. Cercetări retrospective privind evaluarea experienţelor şi a gândirii economico-sociale şi politice (Pavelescu F.)

6.21 Noua Enciclopedie a României (Ioan-Franc, V)

6.22 Dezvoltarea şi crearea de instrumente de lucru - dicționare, baze de date, arhive, etc (Ioan-Franc, V)

Teme de cercetare înscrise într-un program fundamental sau prioritar al Academiei Române sau INCE

Tema 6.6.2 . Datoria internă şi externă a României: provocări şi factori de influenţă pe termen scurt, mediu şi lung. (coordonator Zaman Gh)

Tema 6.3.5 Sandu S. - Noi provocări privind convergenţa sistemelor cercetării-dezvoltării şi inovării în cadrul UE. Posibilităţile României de a diminua decalajele din acest domeniu.

Tema 6.3.2. Vasile V - Piaţa muncii. Convergente versus divergente in spaţiul european, in contextul crizei prelungite si a eforturilor de relansare economica. Analize comparative si studiu de caz România (continuare tema plan 2013)

Temă 6.2.1 Platon V. - Estimarea valorii economice a resurselor regenerabile cu ciclu lung de regenerare; metodologie şi tehnici de simulare

Tema 6.3.9 Andreea-Clara Munteanu, coordonator, Rolul ISD în creșterea inovativității românești"

Tema 6.5.1. Ioan-Franc, V. - Guvernanţa funcţionării euro. Spre o monedă globală (3), 6.5. Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţa reală şi nominală

Tema 6.7.9 Pavelescu FM - Perfecţionarea blocului de macro+modelare pentru proiecţiile pe termen lung

Tema 6.8.2 Ioan-Franc, V, Moldoveanu, M - Contribuţia culturii la dezvoltarea durabilă a localităţilor urbane

Tema 6.11.1 Axenciuc, V - Progresul economic al României in serii statistice 1860-2010; pentru anul 2013: Sectorul industrial

Tema 6.8.4. Goschin Z. - Analiza disparităţilor regionale din România

Tema 6.8.5 Antonescu D. - Dezvoltarea economică endogenă la nivel regional - aspecte teoretice şi practice

Tema 6.11.3 Pavelescu FM- Relaţiile industriale şi remunerarea forţei de muncă în România în perioada 1948-1999

Tema 6.11.4. Mazilescu R - Impactul evoluţiei indicatorilor demo-economici în ultima jumătate de secol. Abordări comparative la nivel naţional, regional şi pe medii, rural-urban (continuare tema plan 2013)

Tema 6.11.6 Dobrescu E - Contributia minoritatilor nationale la dezvoltarea economica a Romaniei

Tema 6.1.3 Surugiu M - Evaluarea relaţiei dintre specializarea intra-ramură şi creşterea economică, DP 6.1. Direcţii ale dezvoltării economice durabile a României. Modele, scenarii, evaluări

Tema 6.22.9 - Revista Română de Economie / Romanian Journal of Economics, 2 apariţii/an (coordonare Zaman, Gh., Vasile, V, Ioan-Franc, V)