Teme de cercetare

Lucrarile de cercetare pot fi consultate la sediul IEN, pe baza de solicitare scrisa transmisa la e-mail  inst.ec.nat@gmail.com

 

 

Programul de cercetare al Institutului de Economie Naţională in anul 2017

Programul de cercetare al Institutului de Economie Naţională in anul 2016

Programul de cercetare al Institutului de Economie Naţională in anul 2015

Programul de cercetare a fost elaborat în conformitate cu domeniile strategice şi direcţiile prioritare incluse în "Strategia cercetării ştiinţifice în Academia Română 2014-2020" Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu) si a fost aprobat de Academia Romana in decembrie 2014

Coordonarea unui program fundamental sau prioritar al Academiei Române sau INCE

6.1. Direcţii ale dezvoltării economice durabile a României. Modele, scenarii, evaluări (Zaman Gh. si Vasile V.)
6.3 Capitalul uman. Dezvoltarea economică bazată pe cunoaştere, inovare şi inteligenţă (Sandu S)

Teme de cercetare înscrise într-un program fundamental sau prioritar al Academiei Române sau INCE

6.1.1 Analiza comparativa internationala a nivelului si tendintelor indicatorilor dezvoltarii durabile, in Romania si alte state.Provocari ale  Strategiei UE 2020 (coordonator: Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, m.c. AR)
6.1.2 Reforme sociale durabile. Reforma in sanatate din România - incotro? Provocari din perspectiva resurselor umane si financiare (coordonator: Prof. univ. dr. Valentina Vasile)
6.1.3 Analiza efectelor variabilelor fiscal-bugetare asupra cresterii economice in Romania (autor:  Dr. Marius Surugiu)
6.1.4.Obiective si tendinte privind productivitatea resurselor din Romania in contextul cerintelor dezvoltării durabile (autor:  Dr. Simona Frone)
6.2.1 Dezvoltarea durabilă a resurselor forestiere în România. Modele, scenarii şi evaluări (continuare tema 2014) (coordonator: Dr.Victor Platon)
6.3.2 NEET. Provocari pentru valorificarea capitalul uman din Romania(coordonator: Prof.univ.dr. Valentina Vasile)
6.3.3 Politica salariala din Romania, in context comparativ european - caracteristici, implicatii, tendinte(coordonator: Dr. Raluca Mazilescu)
6.3.4 Factori si mecanisme de crestere a inovativitatii firmelor romanesti in context european(coordonator: Dr. Steliana Sandu)
6.3.5 Locul României în Aria Europeană a Cercetării. Provocări şi implicaţii ale exerciţiului financiar 2014-2020 (coordonator:  Dr.Andreea-Clara Munteanu)
6.3.6 Ocupare si somaj- necesitatea unor noi abordari institutional/organizationale inovative la nivelul regiunilor dezvoltate si al celor in curs de dezvoltare din tarile UE-28. Oportunitati si provocari pentru Romania (autor:  Cornelia Dumitru)
6.8.2 Inegalitatile teritoriale si cresterea economica in Romania. O abordare multi-factoriala (coordonator:  Prof.univ.dr. Zizi Goschin)
6.8.3 Cresterea competitivitatii economice si specializare inteligenta, la nivel regional in Romania (coordonator:  Dr. Daniela Antonescu)
6.11.1 Progresul economic al României in serii statistice 1860-2010; continuare din anul 2013: (coordonator:  Prof univ dr Victor Axenciuc, MOAR)
6.11.2 Dezvoltarea umana in Romania in perioada 1899-1999 (coordonator:  Dr Florin Marius Pavelescu)
6.11.3 Contribuţia minorităţilor naţionale la dezvoltarea economică a României (continuare din 2013, partea a doua, minorităţile de la L la Z) (coordonator:  Prof.univ.dr.Emilian M. Dobrescu)
6.22.5 Revista Română de Economie / Romanian Journal of Economics, 2 apariţii/an, (coordonatori: Prof. dr. Gh. Zaman, MCA, Dr. Valentina Vasile, Dr. Valeriu Ioan-Franc , Dr. Steliana Sandu)

 

Programul de cercetare al Institutului de Economie Naţională in anul 2014

Coordonarea unui program fundamental sau prioritar al Academiei Române sau INCE

6.1. Direcţii ale dezvoltării economice durabile a României. Modele, scenarii, evaluări (Zaman Gh. si Vasile V.)
6.3 Capitalul uman. Dezvoltarea economică bazată pe cunoaştere, inovare şi inteligenţă (Sandu S)
6.4 Analiza dinamicii economiei naţionale. Direcţii de îmbunătăţire a structurilor economice în condiţiile creşterii competitivităţii (Ioan-Franc, V)
6.11. Cercetări retrospective privind evaluarea experienţelor şi a gândirii economico-sociale şi politice (Pavelescu F.)
6.21 Noua Enciclopedie a României (Ioan-Franc, V)
6.22 Dezvoltarea şi crearea de instrumente de lucru - dicționare, baze de date, arhive, etc (Ioan-Franc, V)

Teme de cercetare înscrise într-un program fundamental sau prioritar al Academiei Române sau INCE
Tema 6.6.2 . Datoria internă şi externă a României: provocări şi factori de influenţă pe termen scurt, mediu şi lung. (coordonator Zaman Gh)
Tema 6.3.5 Sandu S. - Noi provocări privind convergenţa sistemelor cercetării-dezvoltării şi inovării în cadrul UE. Posibilităţile României de a diminua decalajele din acest domeniu.
Tema 6.3.2. Vasile V - Piaţa muncii. Convergente versus divergente in spaţiul european, in contextul crizei prelungite si a eforturilor de relansare economica. Analize comparative si studiu de caz România (continuare tema plan 2013)
Temă 6.2.1 Platon V. - Estimarea valorii economice a resurselor regenerabile cu ciclu lung de regenerare; metodologie şi tehnici de simulare
Tema 6.3.9 Andreea-Clara Munteanu, coordonator, Rolul ISD în creșterea inovativității românești"
Tema 6.5.1. Ioan-Franc, V. - Guvernanţa funcţionării euro. Spre o monedă globală (3), 6.5. Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţa reală şi nominală
Tema 6.7.9 Pavelescu FM - Perfecţionarea blocului de macro+modelare pentru proiecţiile pe termen lung
Tema 6.8.2 Ioan-Franc, V, Moldoveanu, M - Contribuţia culturii la dezvoltarea durabilă a localităţilor urbane
Tema 6.11.1 Axenciuc, V - Progresul economic al României in serii statistice 1860-2010; pentru anul 2013: Sectorul industrial
Tema 6.8.4. Goschin Z. - Analiza disparităţilor regionale din România
Tema 6.8.5 Antonescu D. - Dezvoltarea economică endogenă la nivel regional - aspecte teoretice şi practice
Tema 6.11.3 Pavelescu FM- Relaţiile industriale şi remunerarea forţei de muncă în România în perioada 1948-1999
Tema 6.11.4. Mazilescu R - Impactul evoluţiei indicatorilor demo-economici în ultima jumătate de secol. Abordări comparative la nivel naţional, regional şi pe medii, rural-urban (continuare tema plan 2013)
Tema 6.11.6 Dobrescu E - Contributia minoritatilor nationale la dezvoltarea economica a Romaniei
Tema 6.1.3 Surugiu M - Evaluarea relaţiei dintre specializarea intra-ramură şi creşterea economică, DP 6.1. Direcţii ale dezvoltării economice durabile a României. Modele, scenarii, evaluări
Tema 6.22.9 - Revista Română de Economie / Romanian Journal of Economics, 2 apariţii/an (coordonare Zaman, Gh., Vasile, V, Ioan-Franc, V)