Proiecte in derulare

Proiecte in derulare
Institutul de Economie Naţională participă la elaborarea de teme de cercetare obţinute prin licitaţie de proiecte în calitate de coordonator sau partener

Titlul proiectului: ”Viitor European: Integrare”
ID: POCU/20/4.2/101916
Beneficiar: Comuna Bîrca, județul Dolj
Program Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,
Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,
Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
Institutul de Economie Națională, Partener 3, alți parteneri: P1: LICEUL TEORETIC ADRIAN PAUNESCU BÂRCA, P2: S.C. 4MARE ELISIUM SRL-D
Obiective: Limitarea fenomenului de sărăcie generalizată și excluziune socială în comunitatea marginalizată (non-roma) prin măsuri integrate de educație, formare, ocupare, locuire, sănătate și asistență socială.
Durata proiectului: 36 luni, perioada de implementare: 04.09.2017 – 03.09.2020
IEN, Partenerul 3 este implicat în următoarele activități:

 • Ucenicie la locul de muncă
 • Asistență pentru inițierea unei afaceri
 • Management și monitorizare

Echipa de implementare:

 1. Responsabil Partener 3: Prof. univ. dr. HC Gheorghe ZAMAN, MCAR, CSI, gheorghezaman@ien.ro
 2. Expert antreprenoriat: Prof. univ. dr.  HC Valentina VASILE, CSI, val.vasile.ien@gmail.com
 3. Coordonator program ucenicie: Conf. univ dr. Nicoleta GUDĂNESCU, n.gudanescu@gmail.com
 4. Coordonator program ucenicie: dr. Raluca MAZILESCU, CSII, ralucamazilescu@gmail.com
 5. Contabil – Marcela MIHALACHE, economist, 1A, mihalachemarcela93@gmail.com
 6. Secretar – Ileana MĂRGINEAN, asistent cercetare-științifică ileanamarginean40@gmail.com

Evenimente:
12.09.2017 – Ședință de management de proiect

Titlul proiectului: ”Doar împreună putem reuși – Măsuri integrate pentru combaterea marginalizării rurale”
ID: POCU/18/4.1/101914
Beneficiar: Comuna Cerăt, județul Dolj
Program Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,
Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,
Institutul de Economie Națională, Partener 3, alți parteneri: P1: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERĂT, P2: S.C. 4MARE ELISIUM SRL-D
Obiective: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Durata proiectului: 36 luni, perioada de implementare: 04.09.2017 – 03.09.2020
IEN, Partenerul 3 este implicat în următoarele activități:

 • Ucenicie la locul de muncă
 • Asistență pentru inițierea unei afaceri
 • Management și monitorizare

Echipa de implementare:

 1. Responsabil Partener 3: Prof. univ. dr. HC Gheorghe ZAMAN, MCAR, CSI, gheorghezaman@ien.ro
 2. Expert antreprenoriat: dr. Anca CRISTEA, CSIII, lcancaristea@yahoo.com
 3. Coordonator program ucenicie: dr. Marius SURUGIU, CSII, surugiumarius@gmail.com
 4. Coordonator program ucenicie:Nicoleta GUDĂNESCU NICOLAU,  n.gudanescu@gmail.com
 5. Contabil – Marcela MIHALACHE, economist, 1A, mihalachemarcela93@gmail.com
 6. Secretar – Ileana MĂRGINEAN, asistent cercetare-științifică, economist, ileanamarginean40@gmail.com

Evenimente:
12.09.2017 – Ședință de management de proiect

Titlul proiectului: ”Incluziune socială prin intervenții integrate inovativ și eficient”
ID: POCU/18/4.1/101899
Beneficiar: Comuna Coltău, județul Maramureș
Program Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,
Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,
Institutul de Economie Națională, Partener 3, alți parteneri: P1:  SCOALA GIMNAZIALA ,,PETOFI SANDOR" , P2: AVANGARDE TECHNOLOGIES CONSULTING S.R.L.
Obiective: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Durata proiectului: 36 luni, perioada de implementare: 04.09.2017 – 03.09.2020
IEN, Partenerul 3 este implicat în următoarele activități:

 • Ucenicie la locul de muncă
 • Asistență pentru inițierea unei afaceri
 • Management și monitorizare

Echipa de implementare: 

 1. Responsabil Partener 3: Prof. univ. dr.  HC Valentina VASILE, CSI, val.vasile.ien@gmail.com
 2. Expert antreprenoriat: Prof.univ.dr. Liviu MARIAN, liviu.marian@ea.upm.ro
 3. Coordonator program ucenicie: Conf.univ.dr. Beatrice ȘTEFAN, beatrice.stefan@yahoo.com
 4. Contabil – Marcela MIHALACHE, economist, 1A, mihalachemarcela93@gmail.com
 5. Secretar – Ileana MĂRGINEAN, asistent cercetare-științifică, economist ileanamarginean40@gmail.com

Evenimente:
… - Ședința de management de proiect