MANAGEMENT SI STRUCTURI INSTITUTIONALE ALE ECONOMIEI

 

      Activitatea stiintifica principala: tranzitia la economia de piata si integrarea în Uniunea Europeana, pe urmatoarele arii tematice:
 • management micro si macroeconomic;
 • restructurarea economiei;
 • privatizarea întreprinderilor;
 • promovarea progresului tehnico-stiintific si modernizarea economiei nationale;
 • piata bunurilor si serviciilor;
 • piata de capital;
 • eficienta economica;
 • guvernare corporativa.
    Contributiile principale constau în clarificari conceptuale si metodologice si solutii privind ridicarea performantelor economico-sociale.
   
      Lucrari recente de cercetare:
 • Consolidarea capacitatii institutionale suport pentru relansarea economiei românesti si integrarea sa în Uniunea Europeana, IEN, 2001;
 • Mecanismul de guvernare corporativa, IEN, 1999; Mecanisme economice si financiare de restructurare a economiei, IEN, 1997;
 • Particularitati ale managementului strategic în perioada de tranzitie a României la mecanismele de piata”, IEN, 1995;
 • Interventia statului în orientarea activitatii economice în unele tari dezvoltate”, IEN, 1992 – 1993;
 • Rolul întreprinderii si relatiile sale cu alti agenti economici în conditiile descentralizarii conducerii si trecerii la economia de piata”, IEN, 1990.
   
   Activitatea publicistica reprezentativa:
 • Nanes, Marcela, Managementul strategic al întreprinderii si provocarile tranzitiei, Editura All Beck, 2000;
 • Zaman, Gheorghe si Bratu, Ioan, “Romania” (Part one: Ownership and Control Structures: A Macro-Level Analysis in Romania; Part two: Ownership, Control and Economic Behaviour: Questionnaire Survey in Romania), în Separation of Ownership, Control and Performance in Southeast Europe. A Comparison of Bulgaria, Romania and Albania 1990-1996, edited by Evgeni Peev, 1999;
 • Nanes, Marcela si Mihai, Ion, “Romanian Mass Privatisation Scheme: Implications on corporate Governance” în Mass Privatisation Schemes in Central and East European Countries. Implication on Corporate Governance, Editura Gorex Press, Sofia, Bulgaria, 1998, p.201-274;
 • Bratu, Ioan, Blocajul tehnologic (cap.5) în: Blocaje în economia de tranzitie a României, FPS, Editura Tehnica, 1997;
 • Zaman, Gheorghe si Bratu, Ioan, “Restructuring State Entreprises in Romania” (part.II, în State Entreprise Restructuring in Bulgaria, Romania and Albania, edited by Mitko Dimitrov, Gorex Press, Sofia, 1997;
 • Zaman, Gheorghe si Bratu, Ioan, Restructurarea societatilor comerciale, Editura Tribuna Economica 1996, 336p.