ISTORIE ECONOMICA

Coordonator departament  Dr. CSI Florin-Marius Pavelescu

 

Domenii de cercetare:

 • Evoluţia economiei româneşti în secolul al XIX-lea și al XX-lea
 • Ideile economice nationale si internationale care au însotit şi însoţesc dezvoltarea economiei
 • Tendintele pe termen lung ale economiei românesti în context european și mondial
 • Reconstituirea unor serii de date referitoare la principalii indicatori ai dezvoltării economice și sociale a României pe termen lung
 • Elaborarea şi testarea unor modele economico-matematice de dezvoltare şi creştere economică pe termen mediu și lung

 

Cercetarile desfasurate în cadrul sectorului s-au concretizat în:

 • Analiza evoluţiei economiei românesti exprimată in indicatori seculari pentru principalele sale ramuri cât şi a unor indicatori macroeconomici pe termen lung;    
 • Alcătuirea de monografii pe probleme importante ale economiei naţionale şi pentru personalităţi de frunte ale gândirii economice româneşti si straine;
 • Îmbunătăţirea metodologiei de analiză şi interpretare a semnificaţiei tranziţiei demografice în România
 • Analiza rolului şi cuantificarea contribuţiei acumulării capitalului la dezvoltarea economică a României în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea.
 • Analiza evoluției mecanismelor de coordonare a economiei României în secolul al XX-lea
 • Evidențierea modificărilor pe termen lung a modelului de ocupare a forței de muncă în România
 • Analiza fluxurilor investiționale din economia României în secolul al XX-lea
 • Evidenţierea rolului capitalului uman în susţinerea creşterii economice în spaţiul european în cursul anilor 1990.
 • Evidenţierea etapelor evoluţiei sistemului de educaţie şi pregătire profesională şi impactul asupra dezvoltării economico-sociale în România în secolul al XX-lea.
 • Determinarea şi caracterizarea ciclurilor dezvoltării economiei româneşti în perioada 1860-2000.
 • Propunerea unor indicatori de analiză ai punctelor tari şi a punctelor slabe ale mediului economic românesc în contextul integrării în Uniunea Europeană.
 • Îmbunătăţirea metodologiei de cercetare a fenomenelor şi proceselor economice prin relevarea impactului colinearităţii asupra estimării modelelor econometrice şi a unor teste statistice utilizate pentru validarea rezultatelor obţinute în estimarea parametrilor regresiilor liniare.
 • Propunerea unor criterii pentru determinarea tipurilor de colinearitate care apar în cazul regresiilor lineare multiple
 • Relevarea unor proprietăţi ale modelului input-output, analiza corelaţiilor dintre echilibrul economic general şi comerţul exterior în cazul României,
 • Identificarea particularităţilor relaţiei investiţii-economisiri în cursul procesului de transformare a economiei româneşti,
 • Remodelarea instituţiilor pieţei forţei de muncă în contextul diferitelor faze ale dezvoltării economiei româneşti.
 • Corelaţia dintre creşterea economică şi dezvoltarea umană în România în cursul secolului al XX-lea

 

Principalele lucrări publicate

 • Florin Marius Pavelescu – Institutional changes and labour market operation in interwar Romania, Romanian Journal of Economics, 2020, Volume 50
 • V. Axenciuc – Progresul economic al României. Serii statistice seculare 1860-2010. Volumul II INDUSTRIA și CONSTRUCȚIILE, Editura Academiei Române, București, 2019
 • V. Axenciuc – Progresul economic al României. Serii statistice seculare 1860-2010, Volumul I AGRICULTURA, Editura Academiei Române, București, 2018
 • Aurel Iancu, George Georgescu, Victor Axenciuc, Florin-Marius Pavelescu, Constantin Ciutacu (coord.) - Economia României după Marea Unire, Volumul 2, Economie Sectorială, Colecția Civilizația Românească Cartea 16, Editura Academiei, București, 2018
 • Florin-Marius Pavelescu – Evoluţia cadrului instituţional şi dinamica sistemului educaţional al Romaniei în secolul al XX-lea, Editura Expert, Bucureşti, 2016
 • Florin-Marius Pavelescu – Long Term Forecast of GDP in the Context of Quasi-Solow balanced Economic Growth, în Albert Tavidze  (ed.) - Progress in Economics Research. Volume 32, Nova Science Publishers Inc, 2015, p 115-138.
 • Florin-Marius Pavelescu – Some Considerations Regarding The Economic Cycles In Romania During The 1859-2010 Period, Romania Journal of Economics, 2013(XXIII), Volume 36, Issue 1(45)
 • Florin-Marius Pavelescu - Ciclurile economice, evoluţia demografică şi funcţionarea sistemului sanitar din România în perioada 1859-1999, Editura Expert, Bucureşti, Ediție revizuită , 2016
 • Victor Axenciuc- Produsul Intern Brut al României 1862-2000. Serii statistice şi argumente metodologice. Editura Economică, Bucureşti, 2012
 • Victor Axenciuc Formarea sistemului industrial în România în secolul al XX-lea. Demarajul  industrial, Editura Academiei 2008
 • Victor Axenciuc- Avuţia naţională a României. Cercetări istorice comparate 1860-1939, 2001, Editura Expert 2000
 • Victor Axenciuc- Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-istorice 1859-1947. Vol. III Monedă-credit- comerţ- finanţe publice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2000
 • Victor Axenciuc- Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-istorice 1859-1947. Vol. II Agricultura, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1996
 • Victor. Axenciuc- Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-istorice 1859-1947. Vol. I Industria, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992