ECONOMIA RESURSELOR UMANE

Activitatea stiintifica principala: studierea implicatiilor, a costurilor si avantajelor din perspectiva tranzitiei la economia de piata ale integrarii în UE si NATO, ale globalizarii economiilor si ale noii economii bazate pe cunoastere.

Aria cercetarilor cuprinde:

 • dimensiunile demografice si educational-ocupationale ale ofertei de forta de munca în România;
 • ocuparea fortei de munca (volum, structuri ocupationale, educationale, sectoriale, regionale etc.);
 • somaj si rata a somajului (dimensiuni, tipologie, intensitate, caracteristici structurale, mecanisme de prevenire si combatere etc.);
 • politici si mecanisme de gestionare a pietei muncii
 • sistemul de interrelatii dintre politicile pietei muncii si celelalte tipuri de politici (stabilizare macroeconomica, fiscala, monetara, valutara, sociala);
 • costul salarial si costul muncii;
 • impactul costului direct si indirect al muncii (al sistemului de taxe, impozite, contributii asupra masei salariale si/sau asupra venitului salariatului) asupra ocuparii fortei de munca, extinderii pietei paralele a muncii, fracturarii coeziunii economice si sociale;
 • educatia si formarea profesionala continua;
 • fenomene de “decapitalizare a capitalului uman”;
 • disparitati în procesul de învatamânt; relatia scoala – piata muncii;
 • migratie interna si externa – proportie, intensitate, structuri, fluxuri;
 • libera circulatie a persoanelor si a fortei de munca;
 • relatii industriale, dialog, parteneriat si concertrare sociala;
 • informare/consultare/transparenta.

Proiecte

Participare constanta si de valoare recunoscuta pe plan national si international la programe/contracte interne ale Academiei Române, MEC., a altor institutii/organisme publice sau private precum si la programe Phare, PNUD, ale Bancii Mondiale, ETF, ETUC, EIRO etc.

Lucrari reprezentative:

 • Constantin Ciutacu, Steliana Pert, Valentina Vasile, Dialog social si concertare în tarile candidate: România, ETUC, Bruxelles CIDE, 2001;
 • Steliana Pert, Capitalul uman – factor cheie al cresterii economice durabile. Convergente si disparitati, CIDE, 2001;
 • Ocupare si competitivitate. Factori. Mecanisme. Tendinte, în conditiile noii economii, IEN, 2001; Mihaela-Diana Preda, Ocupare si dezvoltare durabila, IEN, 2001;
 • Constantin Ciutacu, Luminita Chivu, Ioan Valeriu Franc, România în fata unei mari dileme: societatea informationala vs suprapopulatia agricola si economia de subzistenta, în vol.”Societatea informationala – societatea cunoasterii. Concept, solutii si strategii pentru România”, Ed.Expert, Bucuresti, 2001;
 • Constantin Ciutacu, Piata muncii, Editura Expert 2001;
 • Luminita Chivu, Factori ai competitivitatii muncii în agricultura României, IEN, 2001;
 • Valentina Vasile, Salariul în economia de tranzitie a României, IEN, 2000;
 • Florin-Marius Pavelescu, Progresul tehnologic si ocuparea fortei de munca, IRLI, Bucuresti, 1997;
 • Steliana Pert (coordonator), Evaluarea capitalului uman. Coordonate strategice ale evolutiei pietei muncii în România, IRLI, Bucuresti, 1997;
 • Steliana, Pert Valentina Vasile, Venituri salariale. Diagnoza. Perspective. CIDE, 1997;
 • Steliana Pert, Formarea profesionala a fortei de munca. Continut. Mutatii si exigente din perspectiva noii constructii europene, CIDE, 1997;
 • Piata muncii în România: ocupare, flexibilitate, dezvoltare umana, CIDE, Bucuresti, 1994; Potentialul uman al unor tari din spatiul central si sud-est european, CIDE, 1993;
 • Piata muncii în România în perioada de tranzitie. Mecanisme si politici de ocupare si combatere a somajului, CIDE, Bucuresti, 1992;
 • Piata muncii din România în perioada de trecere la economia de piata. Dimensiuni. Caracteristici. Tendinte, CIDE, Bucuresti, 1991.