DEZVOLTARE SI COEZIUNE SOCIALA

 
      Activitatea stiintifica principala: studii axate pe problemele sociale derivate din evolutiile si transformarile din perioada tranzitiei si din pregatirea României în vederea integrarii în Uniunea Europeana.
    
      Principalele subiecte de cercetare se refera la:
      - evolutiile în sfera nivelului de trai al populatiei si relatia cu transformarile din economie;
      - saracie: evaluare, politici si masuri antisaracie;
      - dinamica reformelor în domeniul securitatii sociale;
      - impactul integrarii europene asupra politicilor sociale;
      - dezvoltare umana.
 
      Proiecte
      Studiile vizeaza deopotriva aspecte teoretico-metodologice si de evaluare concreta pentru a furniza concluzii stiintifice de fundamentare, din perspectiva economica, a politicilor sociale.
     
      Lucrari reprezentative:
  • Maria Poenaru, Constantin Grigorescu, Constanta Petcu, Finantarea protectiei sociale în tarile membre ale Uniunii Europene si în România, CIDE, Probleme economice nr. 54, 2003;
  • Maria Poenaru (coordonator), Constantin Grigorescu, Maria Molnar, Constanta Petcu, Prestatiile sociale în tarile membre ale Uniunii Europene si în România, CIDE, Probleme economice nr.81-82, 2003;
  • Constantin Grigorescu (coordonator), Maria Poenaru, Maria Molnar, Constanta Petcu, Livia Chisagiu, Orientari actuale ale reformei în domeniul social în vederea compatibilizarii cu UE, Caietele ESEN nr. 33, 2002;
  • Maria Poenaru (coordonator), Constantin Grigorescu, Maria Molnar, Constanta Petcu, Fundamente economice ale protectiei sociale în România în contextul integrarii europene, CIDE, Probleme economice nr. 28-29-30, 2002;
  • Constantin Grigorescu, Maria Poenaru, Maria Molnar, Dimensiunea sociala a Uniunii Europene, IRLI, Oeconomica nr. 3, 2002;
  • Maria Molnar, Saracia si protectia sociala, Editura Fundatiei “România de Mâine’, Bucuresti 1999, Constantin Ionete (coordonator), Maria Molnar (coordonator cap. 2), Maria Poenaru (concluzii), Constantin Grigorescu s.a., Raportul National al Dezvoltarii Umane. România 1999, Editura Expert, Bucuresti, 1999;
  • Maria Poenaru, Politica sociala si indicatorii sociali, Editura ALL, Bucuresti, 1998, Constantin Ionete, Paul Wagner (coordonatori), Maria Molnar (coordonator capitol), Maria Poenaru (sinteza), Constantin Grigorescu s.a., Raportul National al Dezvoltarii Umane. România 1997, Editura Expert, Bucuresti, 1997;
  • Constantin Grigorescu (coordonator), Maria Molnar, Maria Poenaru, Grigore Vâlceanu, s.a. Dezvoltarea economico-sociala a României în context european 1989., Editura Expert, Bucuresti 1993;
  • Maria Poenaru, Maria Molnar, Minimul de trai (pragul de saracie) în România, CIDE, Probleme economice nr.4, 1992.