DEZVOLTARE ECONOMICA

 
• Activitatea stiintifica este structurata în principal spre urmatoarele domenii: dezvoltarea economica durabila; protectia mediului înconjurator; cresterea economica. Particularizari referitoare la: implicatiile procesului de tranzitie la economia de piata asupra mediului si economiei României, politici si instrumente economice de accelerare a cresterii economice sustenabile, inclusiv la nivel regional si central factori de promovare a dezvoltarii durabile, conform cerintelor de aderare a României la Uniunea Europeana, studii comparative privind dezvoltarea economica si mediul, în diferite tari si perioade de dezvoltare, de integrare economica sau de globalizare.
 
• Rezultatele studiilor si cercetarilor elaborate s-au concretizat într-o bogata activitate publicistica si de participare la sesiuni de comunicari stiintifice, precum si în fundamentarea unor politici si strategii guvernamentale. În acest sens se pot mentiona: Economia si sfidarea naturii, Ed. Economica, 1994; Conceptul de “spatiu ecologic”- studiu de caz România; Impactul protectiei mediului asupra competitivitatii produselor românesti, 1997; Marketingul ecologic – concepte, practici si oportunitati de piata; Sistemul integrat national al indicatorilor dezvoltarii durabile. Cazul sectorului energetic, 2000.